Halbjahresbeurteilungen

Die Halbjahresbeurteilungen finden nicht vor Dezember statt.

Yıl ortası değerlendirmeleri de aralıkta yapıyor.