German-Turkish translations for Handlung:

hareket · · eylem · other translations

Handlung hareket

Wir beide kennen Ihre Handlungen.

Ve ikimiz de hareketlerinin farkındayız.

Gleiche Handlung, gleiches Ergebnis.

Aynı hareketler aynı sonuçları doğurur.

Neue Handlung, neues Ergebnis.

Yeni hareketler ise yeni sonuçlar.

Click to see more example sentences
Handlung

Deshalb ist es wichtig, aufzuzeigen, dass Tasha's Handlungen gerechtfertigt waren.

İşte bu yüzden Tasha'nın yaptığı eylemde haklı olduğunu göstermeliyiz.

Was für illegale Handlungen?

Ne gibi yasadışı işler?

Handlung eylem

Deshalb ist es wichtig, aufzuzeigen, dass Tasha's Handlungen gerechtfertigt waren.

İşte bu yüzden Tasha'nın yaptığı eylemde haklı olduğunu göstermeliyiz.