German-Turkish translations for Herkunft:

kaynak · soy · köken · other translations

Herkunft kaynak

Ein Objekt unbekannter Herkunft.

Kaynağı bilinmeyen bir nesne.

Ein Virus unbekannter Herkunft.

Kaynağı bilinmeyen bir virüs.

Herkunft, Planet Erde.

Kaynağı Dünya gezegeni.

Herkunft soy

Sie sind von guter Herkunft, väterlicherseits.

İyi bir soydan geliyorlar. Baba tarafından.

Sie sind von guter Herkunft.

İyi bir soydan geliyorlar.

Herkunft köken

Herkunft, Religion und soziales Umfeld spielen keine Rolle mehr.

Köken, din ve sosyal çevrenin artık bir önemi yok.