Herzanfall

Sie hatte einen Herzanfall.

Sanırım kalp krizi geçirdi.

Dann habe ich einen Herzanfall.

Öyleyse evet bu, kalp krizi.

Haben Sie einen Herzanfall?

Kalp krizi mi geçiriyorsunuz?

Starb an einem verdächtigen Herzanfall letzte Nacht.

Dün gece şüpheli bir kalp krizinden ölmüş.

Harry hatte einen Herzanfall.

Harry kalp krizi geçirdi.

Der Stabschef hatte einen Herzanfall.

Personel Şefi kalp krizi geçirdi.

Gary hatte einen Herzanfall.

Gary kalp krizi geçirdi.

Mrs. Potter hatte einen Herzanfall.

Bayan Potter kalp krizi geçirmiş.

Vielleicht hatte Hugo einen Herzanfall erlitten.

Belki Hugo kalp krizi geçirmiş olabilirdi.

Aber Larry hatte einen Herzanfall und dann noch einen und noch einen.

Ama Larry kalp krizi geçirdi. Sonra bir kriz daha geldi. Ve sonra bir kriz daha.