German-Turkish translations for Hingabe:

sadakat · bağlılık · fedakârlık · other translations

Hingabe sadakat

Hingabe ist eine Handlung, Mrs. Schroeder.

Sadakat bir davranıştır, Bayan Schroeder.

Ich bewundere deine Hingabe, Clarissa.

Sadakatini takdir ediyorum, Clarisse.

Hingabe bağlılık

Ich möchte allen Rednern danken. Für ihre Leidenschaft und ihre Hingabe.

Tutku ve bağlılıkları için tüm konuşmacılara teşekkür etmek istiyorum.

Hingabe fedakârlık

Dieses spezielle Opfer ist eine Geste, ein Symbol meiner Hingabe.

Bu çok özel bir fedakârlık Bir jest. Bu benim sözümün bir göstergesi.