German-Turkish translations for Hitze:

sıcak · sıcaklık · ateş · isı · other translations

Hitze sıcak

Bei dieser Hitze?

Bu sıcakta mı?

Oh, diese Hitze.

Ah, bu sıcaklar.

Ein Feuer bei der Hitze?

Ateş yakmak mı, bu sıcakta?

Click to see more example sentences
Hitze sıcaklık

Keine Energie, keine Hitze, kein Licht.

Enerji yok, sıcaklık yok, ışık yok.

Atmosphäre, Hitze, Licht.

Atmosfer, sıcaklık, aydınlatma.

Gefährliche Erkältungen, bei der Hitze?

Bu sıcaklıkta üşütmek tehlikeli mi?

Click to see more example sentences
Hitze ateş

Ein Feuer bei der Hitze?

Ateş yakmak mı, bu sıcakta?

Nun, Olivenöl hat einen niedrigen Rauchpunkt, also haltet die Hitze niedrig, und haltet es fraîche.

Zeytinyağı düşük bir dumanlanma noktasına sahiptir bu yüzden kısık ateşte ve taze tutun.

Feuer ist nicht die einzige Hitze, Lord Schweitzer.

Ateş, tek sıcak şey değildir, Lord Schweitzer.

Hitze isı

Hitze, Licht, Energie.

Isı, ışık, enerji.

Hitze plus Schrumpfung ist für unsere Helikopter nicht so gesund.

Isı artı küçülme helikopterlerimiz için pek sağlıklı değil.