German-Turkish translations for Hochmut:

kibir · other translations

Hochmut kibir

Genau. Eine Brutstätte für Hochmut und Gier.

Kibir ve açgözlülük için tam bir üreme ortamı.

Und alle Männer erliegen ihrem Hochmut.

Ve bütün insanlar kibirleri altında ezilir.

Habsucht, Trägheit, Zorn, Hochmut, Wollust und Neid.

Oburluk açgözlülük tembellik, öfke kibir, şehvet ve kıskançlık.

Click to see more example sentences