Hodscha

Hodscha, lillkommen Hodscha Willkommen

Hocam hoş geldiniz, hoş geldiniz.

Hodscha, hier ist Ihr Impft.

Hocam buyurun aşı oIacaksın.

Bitte, Hodscha, bitte.

Buyurun hoca, buyurun.

Guck mal, hast du den Hodscha gesehen?

Bana bak hocayı gördün mü? Yok, görmedim

Finde Baran Hodscha.

Baran Hocayı bul.

Veli Hodscha ist gestorben!

Veli Hoca vefat etti.

Verhaftet alle, auller den Hodscha!

Hoca hariç hepsini nezarete götürün!

Veli Hodscha hätte ihm vergeben.

Veli Hoca olsaydı affederdi.

Willkommen in Barla, Hodscha Ich bin Siileyman.

Barla'ya hoş geldin hocam Benim adım Süleyman.

Hodscha Efendi, sag mal lle viele Schiilern hast du?

Hoca efendi, söyle bakaIım, ne kadar taleben ',