German-Turkish translations for Hof:

çiftlik · avlu · saray · other translations

Hof çiftlik

Ein vom Reich beschlagnahmter Hof, zehn Kilometerwestlich von Dopl.

Reich, çiftliğe el koyuyor. Doppl'ın on kilometre batısında.

Das ist mein Hof. Kartoffelnase!

Bu çiftlik benim, koca burun.

Der Hof sieht toll aus, Janet.

Çiftlik çok güzel görünüyor Janet.

Click to see more example sentences
Hof avlu

Ein Polizist beging im Hof Selbstmord.

Bir polis avluda intihar etti.

Christus im Hof, Johannes der Täufer hier.

İsa avluda ve Vaftizci Yahya burada.

Ja, warte nur, bis ich dich im Hof schnappe.

Evet, seni avluda görene kadar bekle, çocuk.

Click to see more example sentences
Hof saray

Ein Hof, dich zu verehren, ein Land, dir zu gehorchen,

Sana tapacak bir saray ve sana itaat edecek bir ülke.

Majestät, der Erzherzog und der Hof warten.

Majesteleri, Arşidük ve saray erkânı bekliyorlar.