German-Turkish translations for Horst:

Horst · other translations

Horst Horst

Werner Liebrich, Horst Eckel und Werner Kohlmeyer.

Werner Liebrich, Horst Eckel ve Werner Kohlmeyer.

Füllung der Lust", "Horst Nordfinks Backenzahn

Tutkulu Dolgular", "Horst Nordfink'in İri Dişleri

Lieber Klaus, Horst, Dieter, mein liebster Ricardo.

Sevgili Klaus, Horst, Dieter ve sevgili Ricardo.

Click to see more example sentences