German-Turkish translations for Hund:

köpek · Küçük Köpek · Büyük Köpek · it · other translations

Hund Küçük Köpek

ZWEI KLEINE HUNDE.

İki küçük köpek

DREI KLEINE HUNDE.

Üç küçük köpek

Hunde, Katzen, Bäume, Mädchen.

Köpekler, kediler, küçük kızlar.

Da sind Gärten, Tiere, Rehe und Hunde, kleine Bären und Vögel, Pfauen

Bahçeler var ve hayvanlar geyik ve köpekler gibi, küçük ayılar ve kuşlar horozlar.

Wieso sollte Thorwald einen kleinen Hund töten?

Bay Thorwald niye küçük bir köpeği öldürsün ki?

Der Hund war ein lärmendes kleines Ekel, Dad.

O köpek gürültücü küçük bir sürüngendi, baba.

Dieser kleine Hund war wirklich etwas Besonderes.

Bu küçük köpekte özel olan bir şey vardı.

Little Lyle, all die wilden Hunde:

Küçük Lyle, oradaki bütün Vahşi Köpekler

Er hat einen kleinen Hund.

Hayır. Küçük bir köpeği var.

Einen kleinen Hund.

Küçük bir köpek.