Hunderte

Ganze Hanglagen zeigen Hunderte Meter breite Einschnitte.

Yamaçlarda yüzlerce metre genişlikte derin yarıklar oluşuyor.

Hier sind Hunderte verängstigter Menschen.

Burada korkmuş yüzlerce insan var.

Ich habe schon hunderte Ausländer gesehen.

Daha önce yüzlerce yabancı gördüm.

Hunderte, Tausende, vielleicht mehr.

Yüzlerce, binlerce. Belki daha fazlası.

Wir erschufen hunderte oder sogar tausende Zukunftsvisionen.

Yüzlerce, hatta binlerce zaman atlaması yarattık.

Ich sah hunderte zyanotische Kinder sterben.

Yüzlerce siyanotik çocuğun öldüğünü gördüm.

Aber sie haben auch hunderte Angestellte.

Ayrıca yüzlerce de çalışanı var.

Sie sind hunderte Kilometer entfernt.

Hala yüzlerce kilometre uzaktalar.

Ich hab schon hunderte Tauchgänge gemacht.

Daha önceden yüzlerce kez dalmıştım.

Sagten Sie Hunderte?

Yüzlerce mi dedin?