Ideenschmiede

Sie gaben Ihre Forschungen einer Ideenschmiede.

Araştırmanı bir düşünce kuruluşuna verdin.

Aber diese Ideenschmiede wurde von Killian mit Militärgeldern finanziert.

Evet ama Killian o kuruluşu askeri sözleşmelerle oluşturmuş.

Seine Ideenschmiede hatte die Idee.

Evet. Düşünce kuruluşunun fikriydi.