German-Turkish translations for Idiot:

aptal · salak · ahmak · am · gerizekalı · idiyot · other translations

Idiot aptal

Arbeitest du hier oder bist du nur wie ein Idiot angezogen?

Sen burada çalışıyorsun? Yoksa sadece aptal gibi mi giyindin?

Hat dich aussehen lassen wie ein Idiot, aber hat uns geholfen.

Bu seni aptal gibi gösterdi, ama bize yardım ettin.

Ich bin alt, Randa, kein Idiot.

Ben yaşlandım Randa, aptal değilim.

Click to see more example sentences
Idiot salak

Das ist kein Kissenbezug, das ist meine Unterhose, du Idiot!

Peki ama o yastık kılıfı değil. O çamaşırım, salak.

Wie ein Idiot.

Bir salak gibi.

Sieh aus wie TÝna Turner, du instabiler, stabil Idiot.

Tina Turner gibi saçını kestirmiş, ruh hali dengesiz stabil salak.

Click to see more example sentences
Idiot ahmak

Alle Feuerwehrmarschalls sind Idioten, aber Boone ist König Idiot der Idioteninsel.

Bütün itfaiye şefleri ahmaktır. Ama Boone ahmaklar adasının ahmak kralıdır.

Der alte Idiot Apollo Creed?

Yaşlı ahmak Apollo Creed mi?

Parris, der Typ ist ein Idiot.

Parris, bu herif tam bir ahmak.

Click to see more example sentences
Idiot am

Ich respektierte dich, Pascual, aber du benimmst dich wie ein Idiot!

Sana çok saygım vardı Pascual, ama aptal gibi davranıyorsun!

Das ist kein Kissenbezug, das ist meine Unterhose, du Idiot!

Peki ama o yastık kılıfı değil. O çamaşırım, salak.

Alle Feuerwehrmarschalls sind Idioten, aber Boone ist König Idiot der Idioteninsel.

Bütün itfaiye şefleri ahmaktır. Ama Boone ahmaklar adasının ahmak kralıdır.

Click to see more example sentences
Idiot gerizekalı

Ein vier Jahre Veteran vom Madison County Polizeikommissariat, und ein echter Idiot.

Madison Bölgesi Polis Departmanının dört yıllık eski kurdu, gerçek bir gerizekalı.

Bonnie und Clyde, du Idiot!

Bonnie ve Clyde, seni gerizekalı.

Verpiss dich! Idiot.

Siktir git gerizekalı.

Click to see more example sentences
Idiot idiyot

Ein toter Idiot. DUCKS:

Ölü bir lanet olası idiyot