Indentifkation

Eine genetisch codierte Markierung. Wird meistens eingesetzt zur Verfolgung oder Indentifkation.

Genetik olarak kodlanmış bir işaretleyici, ekseriyetle izleme veya tanımlama için kullanılır.