Indianerjungs

Sieben kleine, acht kleine, neun kleine Indianer zehn kleine Indianerjungs.

Yedi, sekiz ve dokuz kızılderili On küçük kızılderili çocuk