German-Turkish translations for Industrie:

endüstri · endüstriyel · sanayi · sektör · other translations

Industrie endüstri

Leutnant Wallace hat einen anderen Industrie-Taifun aufgespürt.

Teğmen Wallace başka bir endüstri tayfununu ayarlamış.

Du bist Walden Schmidt, Industrie-Kapitän.

Sen Walden Schmidt'sin, bu endüstrinin kaptanısın.

Das ist eine Industrie, Charlie.

Bu bir endüstri, Charlie.

Click to see more example sentences
Industrie endüstriyel

Marcaval Industrie Lagerung.

Marcalva endüstriyel Deposu

Sie studierte Industrie-Design.

Endüstriyel Tasarım okudu.

Umweltverschmutzung auf Industrie-Maßstab und die Verletzung eines UN-Sperrgebiets.

Endüstriyel ölçekte çevre kirliliği ve B.M Ayırım Bölgesi'ni ihlal.

Click to see more example sentences
Industrie sanayi

Eine neue Industrie betritt ein neues Gebiet.

Gelişmemiş bir alanda yeni bir sanayi.

Fantastisch, revolutioniert die Industrie.

Muhteşem. Bu, sanayide bir devrim.

Webscoe, der Webscoe Industrie Komplex ist ein Familienkartell.

Webscoe. Webscoe sanayi kompleksi bir aile kartelidir.

Industrie sektör

Heute ist es eine milliardenschwere Industrie geworden.

Bugün, milyar dolarlık bir sektöre dönüşmüş durumda.