German-Turkish translations for Inspektor:

müfettiş · komiser · other translations

Inspektor müfettiş

Inspektor. Wir sind alle überarbeitet, aber wir brauchen Ihre Hilfe.

Müfettiş hepimiz çok çalışıyoruz ama yardımınıza ihtiyacımız var.

Der Inspektor will Sie sprechen.

Müfettiş seni görmek istiyor.

Inspektor Chan, wollen sie einen Abschleppwagen herbestellen?

Müfettiş Chan. Araçlar için çekici çağırmamı ister misiniz?

Click to see more example sentences
Inspektor komiser

Eva, darf ich vorstellen? Kommissar Vincke und Inspektor Verstuyft.

Tanıştırayım Eva, Komiser Vincke ve Müfettiş Verstuyft.

Kommissar Vincke und Inspektor Verstuyft.

Komiser Vincke ve Müfettiş Verstuyft.

Aber wenn Inspektor Craddock Ihre Theorie überdenkt

Evet, ama Komiser Craddock sizin teorinizi duyunca

Click to see more example sentences