German-Turkish translations for Invasion:

istila · Saldırı · işgal · other translations

Invasion istila

In der Zwischenzeit muss ich eine Invasion anführen.

Ve bu arada yönetmem gereken bir istila var.

Eine Art Invasion!

Bir çeşit istila!

Nach dem EEK entwickelten die USDF orbitale Verteidigungssatelliten, um zukünftige Invasionen abzuwenden.

Dünyalar Savaşı'ndan sonra, BUSG gelecek istilaları engellemek için yörünge savunma uydularını geliştirdiler.

Click to see more example sentences
Invasion Saldırı

Die Invasion ist in vier Tagen?

Saldırı dört gün içinde mi?

Angriff und Verteidigung, Invasion und Rückschlag.

Saldırı ve savunma, istila etmek ve defetmek.

Die Invasion morgen ist ein Massaker.

Yarın ki saldırı bir katliam olacak.

Invasion işgal

Die Invasion scheint zeitweilig zäh voranzugehen.

Görünüşe göre işgal, geçici olarak çıkmaza girdi.

Das reicht kaum für eine ernsthafte Invasion.

Ciddi bir işgal için yeterli değil.

Die Invasion läuft planmäßig, mein Lord.

İşgal, planlandığı gibi gidiyor Lordum.