German-Turkish translations for Island:

adalar, ada · İzlanda · other translations

Island adalar, ada

Ein wiederhergestelltes New Providence Island wird einen Gouverneur brauchen.

Huzura kavuşmuş New Providence Adası'nın yeni bir valiye ihtiyacı olacak.

Hier ist Fairwater Cottage, Blackholme Island.

Burası Fairweather Kulübesi. Blackholme Adası.

Hier ist Blackholme Island. Fairwater Cottage.

Burası Blackholme Adası, Fairweather Kulübesi.

Click to see more example sentences
Island İzlanda

London, Istanbul, Schweiz, Seoul und Island.

Londra, İstanbul, İsviçre, Seoul ve İzlanda.

Ich habe dieses wunderschöne Buch über Island gefunden.

İzlanda hakkında çok güzel bir kitap buldum.

Er sagte: "Shugs, es gibt zwei Gründe, nach Island zu reisen.

Dedi ki "Shugs, İzlanda'ya gitmek için iki nedenim var:

Click to see more example sentences