Jüdisches

Deswegen habe ich diese alte jüdische Hollywoodbrille besorgt.

Bu yüzden bu eski Hollywood Yahudi gözlüklerini aldım.

Wir brauchen einen jüdischen Lokführer,

Yahudi bir makiniste ihtiyacımız var.

Diese Kerzen sind für einen jüdischen Feiertag!

O mumları alma, onlar bir Yahudi bayramı için.

Jüdisches Mädchen, sensible Nase. Schwieriges Ziel.

Yahudi kız, hassas burun, üst düzey hedef.

Ich wohne neben einer jüdischen Studentenverbindung.

Bir Yahudi öğrenci yurdunun yanında oturuyorum.

Ein jüdischer Wein.

Bir Yahudi şarabı.

Jüdische Nase, große Ohren!

Yahudi burnu, büyük kulaklar!

Ich könnte halb jüdisch sein.

Belki de ben yarı Yahudiyimdir.

Meine Eltern sind jüdisch.

Annem ve babam yahudi.

Ein jüdisches Paar.

Yahudi bir çift.