German-Turkish translations for Jüngling:

oğlan · other translations

Jüngling oğlan

Weiche, fette Jünglinge wie dich.

Senin gibi yumuşak, şişman oğlanlar.

Manchmal wird ein reizender Jüngling in Dians Gestalt,

Bazen Dian suretinde yakışıklı bir oğlan olacak.

Das Bild "Jüngling mit Apfel" ist unbezahlbar.

Elmalı Oğlan paha biçilmez bir tablo.