German-Turkish translations for Jahrhunderte:

yüzyıl · other translations

Jahrhunderte yüzyıl

Meine Vorfahren haben dieses Zeug scheinbar seit Jahrhunderten überliefert.

Görünüşe göre atalarım bu şeyleri yüzyıllardır kuşaktan kuşağa geçiriyorlarmış.

Seit Jahrhunderten vergraben.

Yüzyıllarca gömülü kalmış.

Ein gutes neues Jahrhundert, George.

Yeni yüzyıl kutlu olsun, George.

Click to see more example sentences