Jen

Nach jenem Heiligabend wurde Jean-Baptistes Versetzung zur Strafe.

O Noel arifesinden sonra Jean-Baptiste'in tayini onaylandı.

Nach jener Nacht haben wir ihn nie wiedergesehen.

Ama o geceden sonra bir daha onu hiç görmedik.

Sie ist eine jener Efeu leaguers.

O bu Ivy Ligde oynayan biri.

Manchmal diese Rasse, manchmal jene.

Bazen bir ırk, bazen diğeri.

Jene Jungen, jene traurigen, wütenden Jungen

Bu oğlanlar Bu kederli ve öfkeli oğlanlar

Auch wenn er Eideloner ist, wie kann dieser eine Bittsuchende jener Sache dienen?

O bir Eidelon olsa bile nasıl olur da tek bir yalvaran, bu amaca hizmet edebilir?

Hallo, Jen, ist alles in Ordnung?

Selam, Jen, her şey yolunda mı?

Ich bin Jen, Charlies Ex-Frau.

Ben Jen, Charlie'nin eski eşi.

Liebend gern, Jen, aber ich muss gerade Roy helfen.

Çok isterdim Jen, ama şu anda Roy'a yardım etmem lazım.

Heathers Freundin Jen

Heather'ın arkadaşı Jen