German-Turkish translations for Jochbein:

elmacık kemiği · other translations

Jochbein elmacık kemiği

Elizabeth Fox Sexueller Übergriff, zwei gebrochene Rippen und ein gebrochenes Jochbein.

Elizabeth Foxcinsel saldırı iki kırık kaburga ve ezilmiş elmacık kemiği.

Das erklärt auch, warum sein Jochbein und Oberkiefer zertrümmert sind.

Bu elmacık kemiği ve üst çene kemiğinin de neden parçalandığını açıklıyor.

Jochbein und Nasenbein zertrümmert.

Elmacık ve burun kemikleri parçalanmış.

Click to see more example sentences