Josh

Sie könnten Josh's Kundendatei durchsehen.

Josh'ın müşteri dosyalarına ulaşabilirsiniz.

Sie weiß gar nichts, Josh.

Hiçbir şey bilmiyor, Josh.

Nick, hier ist Josh Porter, Roleks Sohn.

Nick, ben Josh Porter, Rolek'in oğlu.

Gute Nacht, Josh.

İyi geceler Josh.

Aber ich hole Dich zurück, Josh.

Ama seni geri alacağım Josh.

Josh, das sind Captain Montgomery, Richard Castle, Detectives Esposito und Ryan.

Josh, bu Yüzbaşı Montgomery Richard Castle, Dedektifler Esposito ve Ryan.

Josh, komm her!

Josh, buraya gel!

Josh? Wieso sollte sie bei Josh sein?

Neden Josh ile birlikte olsun ki?

Josh Monroe, Abbys Bruder.

Josh Monroe, Abby'nin kardeşi.

Vielleicht ist sie bei Josh?

Belki Josh ile birliktedir? Josh?