German-Turkish translations for Juden:

yahudi · other translations

Juden yahudi

Wir sind wir keine Juden, oder?

Biz Yahudi değiliz, değil mi?

Alan, wir sind keine Juden.

Alan, biz Yahudi değiliz.

Ich bin als persisch, türkisch, koptischer Christ durchgegangen, und auch als sephardischer Jude.

İranlı, Türk, Kıpti Hıristiyan gibi göründüm tabi ki Sefarad Yahudi gibi de.

Click to see more example sentences