KWON

Sun und Jin Kwon und Sayid Jarrah

Sun ve Jin Kwon ve Sayid Jarrah.

Mrs. Kwon, ich bin Dr. Bae.

Bayan Kwon, ben Dr. Bae.

Entschuldigen Sie, sind Sie Mr. Kwon?

Afedersiniz. Siz Bay Kwon musunuz?

Nicky Velasco, Ashley Kwon, Sandra Helford.

Nicky Velasco, Ashley Kwon, Sandra Helford.

Könnten Sie mal einen Moment hier warten, Mrs. Kwon?

Bir dakika burada bekleyebilir misiniz, Bayan Kwon?

Aber du schneidest Kwon.

Ama Kwon'u kesmen gerek.

KEMPO TAE KWON DO DRUNKEN BOXING

KEMPO TAE KWON DO SARHOŞ BOKSU

Ich suche nach Paul Kwon.

Paul Kwon'u arıyorum. Neden?

Sind Ford und Kwon bei dir?

Ford ve Kwon seninle mi?

Kwon kann eingebunden werden.

Pekala. Kwon da katılabilir.