Kalish

Und die Kalish wissen das.

Ve Kaliş de bunu biliyor.

Wieviel Hass besteht hier zwischen den Charrids und den Kalish?

Burada Şaritler ve Kaliş arasındaki nefretin boyutları nedir?

Krieger kannst du diese Kalish-Tralk übernehmen?

Savaşçı şu Kaliş dallamasını başımdan alabilir misin?

Dermafollica hat sich als tödlich für einen reisenden Kalish erwiesen.

Dermafollikanın bir Kaliş turist için ölümcül olduğu kanıtlanmıştır.

Kalish zeige dich und ergebe dich.

Kaliş kendini tanıt ve teslim ol.

Die Kalish sind eine eroberte Rasse.

Kalişler ele geçirilmiş bir tür.

Aber Kalish nicht.

Ama Kaliş değil.