German-Turkish translations for Kamel:

deve · other translations

Kamel deve

Sie haben Kamele.

Ama develeri var.

Hab' ich dir schon den vom englischen Kamel-Korps erzählt?

Sana hiç İngiliz deve kervanından bahsettim mi?

Sallah, ich sagte, keine Kamele, aber das sind fünf Kamele!

Sallah, deve yok dedim, beş deve var! Saymayı bilmiyor musun?

Click to see more example sentences