German-Turkish translations for Kanister:

kutu · bidon · other translations

Kanister kutu

Wir geben Ihnen noch einen Kanister.

Sana başka bir kutu daha vereceğiz.

Bierko muss die Kanister transportieren.

Bierko'nun o kutuları taşıması gerekiyor.

Tositumomab und Brachytherapie-Kanister.

Tositumomab, brakiterapi kutuları.

Kanister bidon

Bring einen leeren Kanister runter.

Aşağıya boş bir bidon getir.

Überprüf den Kanister, du!

Kontrol et şu bidonları!