German-Turkish translations for Karriere:

kariyer · meslek · other translations

Karriere kariyer

Keine Karriere, keine stabile Beziehung, Schlaftabletten, Psychiater

Kariyer yok, ilişki yok, uyku hapları, deli doktorları

Heirat oder eine erfolgreiche Karriere.

Evlilik veya başarılı bir kariyer.

Deine Karriere, meine Karrierefort.

Senin kariyerin, benimki gitti.

Click to see more example sentences
Karriere meslek

Und deine Karriere?

Ya senin mesleğin?

Das nennst du Karriere?

Buna meslek mi diyorsun?

Ja, interessante Karriere.

Evet, ilginç meslek.