German-Turkish translations for Katzen:

kedi · Kedigiller · other translations

Katzen kedi

Diese Katzen werden heute Abend ein romantisches Essen haben.

O kediler bu gece romantik bir akşam yemeği yiyecek.

Dann läuft hier eine Katze herum.

O zaman etrafta bir kedi gezinecek.

Katzen von Bäumen holen, verlorenes Spielzeug finden,

Kedileri ağaçtan indirmek. Kayıp oyuncakları bulmak.

Click to see more example sentences
Katzen Kedigiller

Das nennt man "Katzen-Transportbox".

Ona kedigiller taşıma birimi denir.