German-Turkish translations for Kenntnisse:

bilgi · other translations

Kenntnisse bilgi

Niemand hat so umfassende, ausgedehnte Kenntnisse.

Kimsenin bu kadar geniş kapsamlı bilgisi yok.

Wir haben identische Kenntnisse, wie ist das möglich?

Aynı bilgi düzeyine sahibiz. Bu nasıl mümkün olabilir ki?

Deshalb hat die CIA keine offizielle Kenntnis von der Mission.

O yüzden CIA görev hakkında resmi bir bilgiye sahip değil.