German-Turkish translations for Klamotten:

giysi · other translations

Klamotten giysi

Intrigen, Gefahr, neue Klamotten.

Entrika, tehlike, yeni giysiler.

Dahinten sind frische Klamotten.

Arkada temiz giysiler var.

Das sind alles Klamotten und Toilettensachen.

Bunlar giysiler ve banyo malzemelerinden ibaret.

Click to see more example sentences