German-Turkish translations for Klaue:

pençe · tırnak · other translations

Klaue pençe

Klauen, Pfoten, Krallen, Hufe, Schnäbel und geballte Affenfäuste.

Kıskaç, pati, pençe, toynak, gaga ve sıkılmış maymun yumruğu.

Zähne wie Rasiermesser und Klauen wie Fleischerhaken.

Dişleri hançer gibi. Pençeleri et kancası gibi.

Nun, ihr drei werdet wie des Adlers Klaue sein.

Şimdi, siz üçünüz kartal pençesi gibi olacaksınız.

Click to see more example sentences
Klaue tırnak

Große, schwarze Klauen.

Büyük, kara tırnaklı.

Wie die Klauen eines Alphas?

Bir Alfa'nın tırnakları gibi mi?