German-Turkish translations for Kleidung:

giysi · elbise · giyecek · giyim · other translations

Kleidung giysi

Aber wir haben beide ordentliche Kleidung.

Ama ikimizin de temiz giysileri var.

Woher haben Sie diese Kleidung?

Bu giysileri de nereden buldun?

Industrielle Kleidung, Uniformen.

Endüstri giysileri, üniformalar.

Click to see more example sentences
Kleidung elbise

Karten,. .Kleidung, Verwandte, Blumen.

Kartlar, elbiseler, akrabalar, çiçekler.

Andere Haare, andere Kleidung.

Farklı saç, farklı elbise.

Kleidung oder Haut.

Elbise veya deri.

Click to see more example sentences
Kleidung giyecek

Sie brauchen neue Kleidung.

Sana yeni giyecek lazım.

Das ist Essen, ein echtes Bett, Kleidung und mein persönlicher Favorit, kein Aufgespieße durch Erdlinge.

Bu yemek, gerçek yatak, giyecek ve en sevdiğim kısım dünyalılar tarafından mızraklanmamak.

Kleidung giyim

Du hast wunderbare Knochen, schöne Augen, und deine Kleidung ist sehr interessant.

Harika kemiklerin var, gözlerin çok güzel, ve giyim tarzın çok ilginç.

Aufmunterungsprämie des Gebietsforums für moderne Kleidung in Schitomir.

Jitomir'de kurulan yerel modern giyim fuarından teşvik ödülü kazanmıştır.