German-Turkish translations for Klosett:

tuvalet · other translations

Klosett tuvalet

Das ist keine Stadt, sondern ein Klosett.

Bu mu şehir? Kocaman bir tuvaletten farkı yok.