German-Turkish translations for Knochen:

kemik, kemikler · kemik doku · other translations

Knochen kemik, kemikler

Sie müssen unseren Leuten einen Knochen zuwerfen, sonst könnten Sie sie entgültig verlieren.

Bizim insanlara bir kemik atmalısınız yoksa onları sonsuza dek kaybedeceksiniz.

Links ist ein kleiner Knochen.

Sol tarafında küçük bir kemik vardır.

Ich zählte insgesamt neun gebrochene Knochen.

Üçünde toplamda dokuz kırık kemik saydım.

Click to see more example sentences
Knochen kemik doku

Spuren von Knochen und Gewebe.

Kemik ve doku örnekleri.