Kontaktlinsen

Sie tragen keine Kontaktlinsen, oder?

Siz lens kullanmıyorsunuz, değil mi?

Wie Kontaktlinsen hergestellt werden".

Nasıl yapılır: Kontakt lensler.

Sie trug Kontaktlinsen.

Kontak lens takıyormuş.

Sie trägt Kontaktlinsen.

Kadın lens takıyormuş.

Braune Kontaktlinsen, blaue, grune? Vollbart, Spitzbart, Schnauzer?

Kahverengi mavi, yeşil lensler sakal, keçi sakalı, bıyık?

Das sind Kontaktlinsen, oder?

Kontakt lens var, değil mi?

Das sind Torchwood Kontaktlinsen.

Bunlar Torchwood Kontak Lensleri.

Vor fünf Jahren habe ich endlich Kontaktlinsen bekommen.

Beş yıl önce, nihayet kontak lenslere geçebildim.

Ja, und Sie tragen Kontaktlinsen.

Evet ve sen de lens takıyorsun.

Vielleicht sind es die Kontaktlinsen.

Belki kontak lensler yüzündendir.