German-Turkish translations for Kur:

tedavi · other translations

Kur tedavi

Neue Kuren gegen Krebs", "Krebs-Heilwunderkur".

Yeni kanser tedavileri, mucize kanser tedavisi

Schlaf ist die beste Kur.

Sorununun en iyi tedavisi uyku.