German-Turkish translations for Lücke:

boşluk · eksiklik · other translations

Lücke boşluk

Warum ist da eine Lücke?

Neden orada bir boşluk var?

Nein naja, wie ich schon sagte es gab eine Menge Durcheinander, eine Menge Lücken

Yani daha önce de sana söylediğim gibi bir sürü karışıklık, bir sürü boşluklar var

Virtual-Reality-Displays zeigen unseren Genetikern die Lücken in der DNA-Sequenz.

Sanal gerçeKliK ortamında genetiK uzmanlarımız DNA dizisindeKi boşluKları tespit eder.

Click to see more example sentences
Lücke eksiklik

Lediglich ein Gebilde, das eine Lücke füllt.

Sadece bir eksikliği, şeklen doldurmak için.