German-Turkish translations for Labor:

laboratuvar · laboratuar · işçi · other translations

Labor laboratuvar

Ein neues Labor aufbauen.

Yeni bir laboratuvar kurarız.

Seit wann ist Peter diesem Labor zugewiesen?

Peter ne kadar süredir bu laboratuvarda görevliydi?

Quentin Quale wurde letzte Nacht nahe seines Labors bei Concordance Research angegriffen.

Quentin Quale dün gece Concordance Tesisi'ndeki laboratuvarının yakınlarında saldırıya uğradı.

Click to see more example sentences
Labor laboratuar

Ich fand mysteriöses weißes Pulver in Caitlin's Labor.

Caitlin'in laboratuar yerinde, gizemli beyaz toz buldum.

Hanna, es ist ein Labor.

Hanna, burası bir laboratuar!

Also gab es ein Labor.

Yani bir laboratuar vardı.

Click to see more example sentences
Labor işçi

Wir verbrachten einst ein Labor-Day-Wochenende zusammen.

Bir keresinde, bir işçi bayramını birlikte geçirmiştik.