German-Turkish translations for Lade:

kutu · other translations

Lade kutu

In Hundert Dollar Noten, eingeschweißt und auf Paletten geladen.

Yüz dolarlık banknotlar halinde kutuları ambalajlayıp paletlere yükleyerek.