German-Turkish translations for Laden:

dükkân · mağaza · in · Ladin · doldurmak · davet · şarj · yüklemek · other translations

We also found translations for word laden in Turkish.

Laden dükkân

Wieviel kostet Panipuri beim Dharisha-Laden in Chowpatty?

Chowpatty'deki dükkânlarda "Pani puri" hamur işi kaç paradır?

Und da ist ein Doughnut-Laden gleich gegenüber.

Sokağın karşısında çörek satan bir dükkân var.

Ich könnte einen Laden eröffnen

Belki de bir dükkân açarım.

Click to see more example sentences
Laden mağaza

Mein schlauer Sohn Shane hat mich gestern in einen Laden mitgenommen,

Benim zeki oğlum, Shane, dün beni bir mağazaya götürdü.

Ja, das würde er schon nur im Laden verweilte, nicht unbedingt gekauft nichts.

Evet, o sadece mağazada oyalandı. Kesinlikle bir şey satın almamıştır.

Oh, alles in diesem Laden hat emotionalen Wert.

Ah, her şey bu mağaza manevi değeri vardır.

Click to see more example sentences
Laden in

Er arbeitete letztes Jahr in Rodneys Laden, mit Darryl.

Geçen sene Darryl'la beraber Rodney'in dükkanında çalışıyordu.

Murphys und Nodeens Leute haben den Laden umzingelt.

Murphy ve Nodeen'in adamlar dükkan kuşatt.

Dalton, Reds Laden brennt!

DaIton, Red'in yeri yanıyor!

Click to see more example sentences
Laden Ladin

Aber Bin Laden ist dort.

Ama Bin Ladin orada.

Das sind Sie bei einer Kundgebung von Osama Bin Laden inAfghanistan.

Bu da Afganistan'da Usame Bin Ladin tarafından düzenlenen bir gösteri.

Das ist Osama Bin Laden.

Bu, Usame Bin Ladin.

Click to see more example sentences
Laden doldurmak

Granger, Tackman, laden.

Granger, Tackman! Doldurun!

Geschütze laden und ausfahren.

Topları doldurup dışarı çıkaralım.

Laden davet

Laden wir nur enge Vewandschaft und Geschäftsfreunde.

Sadece yakın akrabaları ve arkadaşlarımızı davet ederiz.

Laden şarj

Lieutenant Torres und Lieutenant Torres, laden Sie die Deflektorschüsseln.

Binbaşı Torres ve Binbaşı Torres saptırıcı çanaklarını şarj edin.

Laden yüklemek

Die Systemprogramme kann ich aus dem Hauptspeicher neu laden.

Sonra da korunaklı ana çekirdekten gemi programını yeniden yükleyeceğim.