German-Turkish translations for Langeweile:

sıkıntı · can sıkıntısı · other translations

Langeweile sıkıntı

Weißt du was echte Langeweile ist?

Gerçek can sıkıntısı nedir biliyor musun?

Aber als Mensch wäre ich an Langeweile gestorben.

Ama bir insan olarak, sıkıntıdan öleceğim kesindi.

Auf die Langeweile!

Can sıkıntısı şerefine!

Langeweile can sıkıntısı

Weißt du was echte Langeweile ist?

Gerçek can sıkıntısı nedir biliyor musun?

Auf die Langeweile!

Can sıkıntısı şerefine!