Lebensform

Eine völlig neue Lebensform.

Yepyeni bir yaşam biçimi.

Schaut, eine kleine, grüne Lebensform.

Bakın, küçük, yeşil, yaşam formu.

Sie sind keine außerirdische Lebensform.

Uzaylı bir yaşam formu değilsin.

Da ist noch eine weitere Lebensform.

Başka bir yaşam formu okuyorum.

Sensoren zeigen eine einzige humanoide Lebensform an Bord an.

Sensörler gemide tek bir insansı yaşam formu tanımlıyor.

Eine humanoide Lebensform ist an Bord.

Gemide bir insanımsı yaşam formu var.

Eine Lebensform an Bord.

Gemide bir yaşam formu var.

Ich bin eine fortschrittliche Lebensform.

Ben gelişmiş bir yaşam formuyum. Evet.

Er ist eine Lebensform, er ist einzigartig.

O, tamamen benzersiz bir yaşam formu.

Sie sind wirklich eine bemerkenswerte Lebensform, Odo.

Gerçekten olağanüstü bir yaşam formusun, Odo.