German-Turkish translations for Lebensunterhalt:

geçim · other translations

Lebensunterhalt geçim

Das war sein Lebensunterhalt.

Bu onun geçim kaynağıydı.

Diese Dinge sind mein Lebensunterhalt.

Fakat bu şeyler benim geçim kaynağım.