Lehman

Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers Merrill Lynch, sie wussten alle darüber Bescheid.

Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers Merrill Lynch, hepsi bu işin içindeydi.

Ich denke da an Bear Stearns, Goldman Sachs und Lehman Brothers und Merrill Lynch.

Bear Stearns, Goldman Sachs ile Lehman Brothers ve Merrill Lynch'i incelerdim.

Lehman Brothers, eine der traditionsreichsten und größten Investmentbanken wurde gezwungen, Bankrott anzumelden.

En saygın ve büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers iflasını ilan etmek mecburiyetinde bırakıldı.

Ehemaliger Vizepräsident, Lehman Brothers

Eski Başkan yardımcısı, Lehman Brothers

Ist das ein Problem für Sie, Lehman?

Bu senin için bir sorun mu, Lehman?

Lehman, Washingtoner Justizbehörde.

Lehman, Washington Corrections.

Mr. Lehman

Bay Lehman

Sie waren bei Lehman Brothers.

Lehman Brothers için çalıştık. Evet.

Lehman Brothers Hauptgeschäftsstelle und der Zusammenbruch der weltgrößten Versicherungsgesellschaft, AIG eine weltweite Krise aus.

Lehman Brothers Merkezi ve dünyanın en büyük sigorta şirketi AIG'nin batısı global bir krize yol açtı.