German-Turkish translations for Leistung:

başarı · performans · güç · other translations

Leistung başarı

Eine bemerkenswerte, technische Leistung.

Bu olağanüstü bir mühendislik başarısı.

Dann weiß wenigstens ich von Ihren Leistungen.

En azından, senin başarılarını ben biliyorum.

Es war eine unglaubliche Leistung, B'Elanna.

Bu küçük bir başarı değil, B'Elanna.

Click to see more example sentences
Leistung performans

Produktivität, Leistung, Pünktlichkeit.

Verimlilik, performans, dakiklik.

Und übrigens, eine Escalator-Klausel ist nur eine Zuzahlung basiert auf Spielzeit und Leistung.

Bu arada "basamakları çıkmak" terimi, oyun ve performansa bağlı bir ödüllendirme.

Martha Rodgers bringt eine meisterhafte Leistung.

Martha Rodgers ustalığına yaraşır bir performans sundu.

Click to see more example sentences
Leistung güç

Wir brauchen mehr Leistung.

Daha fazla güce ihtiyacımız var.